Een vijver is een waterpartij en is eigenlijk een tuin op zichzelf.
een biotoop is natuurlijk leven zoals de natuur het wil.
Indien de vijver in evenwicht is, zal hij helder zijn zonder te veel algengroei.
Veelal is dit niet zo door tal van oorzaken.

  • Te weinig vijverplanten.
  • Te veel vissen.
  • PH van het vijverwater niet op orde.
  • Gebruik van meststoffen die in de vijver terecht komen

Daarnaast kan door tal van andere oorzaken de vijver er niet zo uitzien als u het graag gewild zou hebben.
Door gebruik van een goed vijverfilter in combinatie met eventueel een UV-lamp kan voor een groot deel de oorzaak van troebel water al oplossen.
Daarnaast zijn er tal van middeltjes in tuincentra's hiervoor te koop, maar biologisch evenwicht is hierin toch het belangrijkste gegeven om hiernaar te streven.

Hebt u een vijver die niet voldoet, Het "Gazonnetje" probeert dit weer voor elkaar te krijgen.
Wilt u dat de vijver in zijn geheel verwijderd wordt en gedicht? Ook dat kan geregeld worden.
Ook de vissen en de vijverplanten krijgen naderhand een goede bestemming.

Uw complete vijver aan "Het Gazonnetje"overlaten? Ja dat kan! Informeer via info@gazonnetje.nl.

Copyright 2019 Het Gazonnetje