Gewasbescherming is een alomvattende term en kan verschillend toegepast worden zoals:

  • Omstandigheden groei verbeteren door de juiste mestgift
  • Grondstructuur verbetering
  • Uitknippen zieke- en aangetaste plantendelen, tevens gereedschap ontsmetten
  • Inzetten natuurlijke vijanden
  • Als laatste spuiten: biologisch of als laatste redmiddel een chemisch middel
  • Ongewenst plantenbeheer (in de volksmond onkruid) maakt hier onderdeel van uit.

 

In het kort samengevat: zorgdragen dat de planten gezond blijven en het onkruid beheersbaar blijft.

Copyright 2019 Het Gazonnetje