De temperatuur stijgt, de grond droogt snel uit, de planten gaan bloeien of staan al in volle bloei.
Het gazon is bijna elke week weer aan een maaibeurt toe en de grasranden maandelijks.
Onkruid steekt overal de kop op waar we het niet willen: in de plantvakken, bestrating, maar ook in het gazon.
Bijtijds verwijderen van onkruid voorkomt veel meer onkruid en extra werk.

Ziekten en plagen steken de kop op zoals: luis, spint,mijten,roest,meeldauw en tal van andere schimmels en plagen. En zeker niet te vergeten slakken die overal in de beplanting gaten vreten of bijna geheel uw planten op eten, soms ook een muizenplaag die verhindert dat vooral jonge planten zich niet kunnen ontwikkelen of hoog zomer een wespennest die overlast bezorgd.
De planten bereiken nu hun hoogtepunt, vragen om exstra groeistof, steun of om zomersnoei.
De meeste hagen kunnen weer geschoren worden.

Dit seizoen bieden we aan:

  • Wekelijkse maaibeurten en het maandelijks bemesten van het gazon.
  • Schoffelen van de plantvakken.
  • Verzorging van de vaste planten en heesters, indien nodig de zomersnoei
  • Gewasbescherming van ziekte/plaagbestrijding en onkruidbestrijding op bestrating en beplanting en in het gazon.
  • Scheren van al uw hagen.
Copyright 2019 Het Gazonnetje